MAMY 4 WOLNE MIEJSCA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ LUB PSYCHICZNĄ

lip 17, 2020 | Aktualności | 0 komentarzy

Zaproszenie!

Fundacja Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Skawinie ul. Węgierska 5, ma 4 wolne miejsca dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną.

Oferujemy:

 • terapię zajęciową,
 • opiekę psychologa,
 • opiekę psychiatry,
 • opiekę pracownika socjalnego,
 • bezpłatną opiekę stomatologiczną, 
 • rehabilitację,
 • wycieczki edukacyjne po Krakowie z wykwalifikowanym przewodnikiem,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • udział w występach teatralnych oraz wyjazdy związane z pracą naszego teatru,
 • grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów,
 • wiele innych.

Warunkiem udziału w terapii jest:

 • pełnoletniość,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • skierowanie lekarza specjalisty,
 • zamieszkanie na terenie gmin: Skawina, Mogilany, Czernichów.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 12 276 85 29 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Bądźcie z nami na bieżąco odwiedzając nas TUTAJ – zapraszamy!

Troszkę o nas:

W Środowiskowym Dom Samopomocy od 2005r. działamy na rzecz osób niepełnosprawnych. Socjalizujemy przez terapie, aktywne spędzanie czasu i inne działania przez cały rok. Nasze wszystkie działania są komplementarne, nie wykluczają się z innymi podmiotami publicznymi, uzupełniamy się wzajemnie, nie kolidujemy terminami, tematami i miejscami przeprowadzanych działań. Dzięki naszym projektom osoby z niepełnosprawnościami mają większe możliwości uczestniczenia w formach aktywności, które dla zdrowych osób są ogólnie dostępne. Według ostatniego spisu dostępnego w Urzędzie Statystycznym mamy osób z niepełnosprawnościami w Małopolsce jest 394 309, a w powiecie Krakowskim 107 460 osób.

Cały czas docieramy do jeszcze większej ilości osób, które z powodu swoich niepełnosprawnościami są wykluczane z życia. Każdego roku obserwujemy wzrost zainteresowania naszymi działaniami. Prowadzimy Ośrodek tak, by każda osoba niezależnie od własnych ograniczeń, potrafiła znaleźć w nim swoje miejsce, zrozumieć zadanie i wykonać je. Pozytywne wspieranie osób niepełnosprawnych z podkreślaniem ich zdolności i umiejętności, dają bardzo dobre efekty terapeutyczne. Wszelkie działania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Skawinie zmierzają ku temu, by ukazywać umiejętności już posiadane i stworzyć przestrzeń, w której odkrywamy nowe talenty. Za sukces uważamy budowanie pozytywnego wizerunku uczestników w miejscu zamieszkania, a także zmianę postrzegania swojej osoby, wiara w siebie, czasami odkrycie sensu życia.

Aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnej społeczności, wychodzimy do muzeów, teatrów, do kina, jeździmy na wycieczki krajobrazowe, wychodzimy na basem, jeździmy do groty solnej. To doskonała możliwość na aktywne spędzanie czasu i promowanie zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnością. Wychodzenie ma także walor w postaci przełamanie zakorzenionych stereotypów. Wspieramy aktywność fizyczną, co tydzień nasi podopieczni mają możliwość chodzenia na basen, uczestniczymy także w corocznej sztafecie biegowej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, a także organizujemy Olimpiadę Sportową, na którą zapraszamy podopiecznych z innych ośrodków.

Cykliczne zadania, które realizujemy to: Olimpiada Zręcznościowa, która zrzesza i umożliwia osobom znajdującym się w nietypowej sytuacji na pokonywanie barier związanych z ich ograniczeniami; Małopolski Konkurs Artystyczny im. Marii Grucy, Śladami Wielkich Mistrzów zakończony uroczystym wernisażem.Teatr „Krewni Pana Boga” regularnie wystawia spektakle, których scenariusze są zaadaptowane na potrzeby aktorów z niepełnosprawnością.

W ciągu ostatnich 2 lat graliśmy na terenie Polski oraz Ukrainy dla wielopokoleniowej widowni dzieci, młodzieży, seniorów, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych. Teatr jest jedną z form terapii; wyjeżdżamy na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, mające na celu edukację, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz promocję zdrowia. Poprzez swoją wieloletnią działalność, doświadczenie i zasoby sukcesywnie rozwiązujemy problemy osób z niepełnosprawnościami, dokładając wszelkich starań zaspakajania ich potrzeb, włączania ich w normalne życie, aktywizację; zapobiegamy wykluczeniu, odtrąceniu i marginalizacji, docieramy do grupy docelowej i aktywizujemy. osoby z niepełnosprawnościami.

Poprzez nasze działania kształtujemy u osób niepełnosprawnych pasję poznawania świata i promujemy naukę poprzez bezpośrednie doświadczanie. Odkrywamy i rozwijamy zainteresowania uczestników ŚDS w Skawinie. Promujemy terapię poprzez kontakt i integracje z miejscami, które w ich codzienności są dla nich niedostępne. Otwieramy na różne dziedziny i miejsca, na swobodne poruszanie się między nimi. Kształtujemy u osób z niepełnosprawnościami przełamywanie barier i ograniczeń, pokazujemy jak spędzać czas w aktywny sposób, umożliwiamy integrację w środowisku. Osoby z niepełnosprawnością napotykają na swojej drodze liczne bariery, nie tylko te związane z architekturą środowiska, ale także mają utrudniony dostęp do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez nasz działania rozwijamy ich pasje i zdolności a także integrujemy ze środowiskiem.

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać dobre wiadomości z Fundacji (w tym informacje o kolejnych etapach tworzenia).