Za nami kolejna edycja konkursu. Gratulujemy zwycięzcom, których przedstawiciele z ŚDS Jelcza i ŚDS Babice oraz ŚDS Skawina byli wczoraj z nami. Wernisaż odbywał się w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego, dlatego niestety, nie było tak licznie jak zwykle zgromadzonych gości i sympatyków tego wydarzenia.

Dziękujemy sponsorom i patronom wydarzenia:

Wojewodzie Małopolskiemu p. Łukaszowi Kmicie oraz Burmistrzowi MIG Skawina Norbertowi Rzepisko.

Sponsor główny:

Przymierze Przedsiębiorców Kraków

Nagrody rzeczowe ufundowali:

Ziaja, Libra, Biały Kruk

Dziękujemy zespołowi pracowników CkiS w Skawinie, który jest współorganizatorem wydarzenia, a w szczególności Małgorzacie Tomali, Karolinie Kozaneckiej, Stanisławowi Calik, Kazimierzowi Zajda i Jarkowi Karasińskiemu..

Dziękujemy jury w skaldzie:

Małgorzata Tomala, ks. Edward Ćmiel, Krystyna Droździewicz , Marian Strzemboński .