Książę przed spektaklem osobiście zapraszał na spotkanie.