Zakończyliśmy cykl treningowy dedykowany dla  naszych podopiecznych. W ramach, którego odbyły się treningi mające na celu pracę nad budową kondycji fizycznej naszych podopiecznych. Wspólnie z wolontariuszami ćwiczyliśmy, poprawialiśmy naszą formę.

Aktywności fizyczne zostały dopasowane  do możliwości indywidualnej każdego podopiecznego. Podczas realizacji programu „Trening nordic-walking i gimnastyka Lato 2020” propagowaliśmy aktywne spędzanie czasu, aktywności fizyczne. Uczyliśmy jak systematycznie zaspakajać potrzebę ruchu w ich codziennym życiu. Staraliśmy się umożliwić powrót do aktywności fizycznej, która jest potrzebna w codziennym funkcjonowaniu. Zmotywowaliśmy naszych podopiecznych do aktywności fizycznej. Przygotowanym programem odpowiedzieliśmy na istniejące potrzeby. Uczestnicy treningu zostali podzieleni na grupy w zależności od ich możliwości fizycznych. Jedna z nich została wyposażona w kijki i plan treningowy „Trening Nordic walking Lato 2020”- zajęcia odbywały się w przestrzeni publicznej. Dla drugiej grupy dopasowaliśmy ćwiczenia i aktywności z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i plan treningowy „Gimnastyka Lato 2020”, te zajęcia również będą odbywały się w naszym ośrodku jak i  w przestrzeni publicznej.

Projekt współfinansowany z środków budżetu Gminy Skawina